Veysel Karani'nin memleketi 'ZEBİD'

2 Mars 2018

Çeviri:Fatma ŞAHİNTÜRK Veysel Karaninin memleketi olan Zebid Yemen’deki ilk İslam şehri olarak biliniyor. Hicri 204 yılında kurulan şehir aynı zamanda bir ilim ve kültür kendi olarak da biliniyor. https://youtu.be/RQ8EVu1vVrQ Zabib, Ali Muhammed bin Ziyad Zabiti tarafından Ziyadiye devletinin başkenti olarak ilan edildi. Daha sonra Necahiyye ve Mahdia devleti devletlerin başkenti ve merkezi oldu. Şehir Osmanlı zamanından günümüze kadar ilim merkezine haline dönüşmüştür. UNESCO,1933 yılında dünya mirasında tarihi bir uygarlık meskeni olması açısından bir karar yayınladı. 1998 Mayıs ayında Zabit şehri Dünya Mirası şehirleri arasında yerini aldı. Eski şehir hicri 3. Yılda inşa edilen görkemli surlarla çevrilmiştir. Şehrinde 5 kapı bulunur; Kuzeyde Seham Kapısı, Doğuda Şebarik Kapısı, Güneyde Kurteb Kapısı, Batıda En-Nehil, Güneydoğu da en-Nasr Kapısı yer alıyor. Zebir ayrıca ilmi medreseleri ve mescitleriyle tanınıyor. Şehirde 86 dan fazla mescit ve ilmi bilimsel okullar bulunuyor. Zebid Yemen'de inşa edilen ilk şehir. Birçok mescid,dini ve bilimsel okullara ek olarak; dil ve fıkıh ilminin yanı sıra tıp, astronomi, tarım, kimya, cebir bilimi, matematik, uzay bilimleri gibi pozitif alanda üst düzeyde eğitimler veriliyor. Zebid, dünyadaki birçok alim burada ilim öğrendiği için “ilim ve alimler şehri” olarak adlandırıldı. Okullarından farklı alanlarda birçok alim yetiişti. Bu şehri en önemli kılan özellik ise meşhur Tabiin Veysel Karaninin Şehri olması. Veysel Karani’nin köyü bu şehrin civarıda bulunuyor. Köy her yıl birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Veysel Karani’nin kabri de ve evi de Zebid’e yer alıyor. Şehrin en meşhur mescidi şehrin ortasındaki Büyük Cami. Cami,Hicretin 6. Yılında inşa edilmiş. Zabid'in önemli camilerinden biri de önemli dini yapılardan biri olarak kabul edilen, Al-Asha'ra Camisi'dir.