Hz. Muhammed’in (SAV) hadislerinde “Yemen”

10 Mars 2020

Hz. Muhammed’in (SAV) hadislerinde “Yemen”

Tarihin eski çağlarından itibaren var olan ve en eski medeniyetlerden biri olarak da kabul edilen Yemen gerek coğrafi konumu gerekse yumuşak huylu halkı itibariyle müstesna ülkeler arasında yer alıyor.

Kuran’ı Kerim’de Hz. Süleyman’ın kıssasında yer alan Sebe Melikesi Bekısın ülkesinin yer aldığı Yemen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hadisi şeriflerinde övdüğü bir ülke özelliği taşıyor.

İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah’ım bize Şam’ımızı mübarek kıl, Yemen’imizi mübarek kıl.” Bunun üzerine Ashab: “Necid’imizi de” dediler. Rasûlullah (s.a.v.): “Allah’ım bize Şam’ımızı mübarek kıl, Yemen’imizi mübarek kıl” buyurdu. Ashab yine: “Necid’imizi de” dediler. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sarsıntılar ve fitneler oradadır. Şeytanın boynuzu da orada veya oradan çıkacaktır.” şeklinde buyuruyor.

Başka bir rivayette ise Peygamber Efendimiz SAV şöyle buyuruyor “Ve surun üflenme vakti yaklaştığında Allah ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemenden gönderir. Bu rüzgar kalbinde zerre miktar iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan hepsinin ruhunu kabzeder-canını alır- ( Müslim- İman 185)

Müslim’de geçen bir başka hadiste ise, Peygamber Efendimiz (asm): “Size Yemenliler geldiler. Onlar ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. İman Yemenlidir; hikmet de Yemenlidir. Küfrün başı şark cihetindedir” diye buyurmuştur.

Haris İbn Amr İbn Ahi’l-Muğire İbn Şu’be’nin Hz. Muaz’dan (ra)’dan naklen anlattığına göre, “Resulullah Alyehissalâtü Vesselâm Hz. Muaz’ı Yemen’e gönderdiği zaman kendisine sorar:
“Sana bir dâvâ geldiği vakit nasıl hükmedeceksin?”
Hz. Muaz “Allah’ın kitabıyla hükmedeceğim” der. Efendimiz “Meseleyi Kitabullah’ta bulamazsan?” diye sorar. Hz. Muaz “Resulullah’ın sünnetiyle hükmedeceğim!”
Peygamber Efendimiz (asm): “Ne Kitabullah’ta ve ne de Resulullah’ın sünnetinde bulamazsan?”
Hz. Muaz “Kendi re’yimle ictihâd edeceğim, (hüküm vermekten) geri durmayacağım.”
Ve Hz. Muaz der ki: “Bu cevabım üzerine Resulullah (asm) (memnun kaldı), göğsüme eliyle vurup: “Allah’ın elçisinin elçisini, Allah’ın elçisini memnun edecek usulde muvaffak kılan Allah’a hamdolsun!” buyurdular..